Przejdź do treści

Zasady Ochrony Danych:


W związku ze zmianami w zakresie przepisów ochrony danych osobowych chcielibyśmy przypomnieć cele i zasady na jakich przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane?
Administratorem Twoich danych osobowych jest: Trans-Plus Sp.j Izabela Słomka, Robert Słomka z siedzibą ul. Wysoka 68/70 97-200 Tomaszów Mazowiecki

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane?
Podane dane osobowe są przetwarzane w celu umożliwienia świadczenia usług, oraz zapewnienia obsługi Twojego zlecenia, kontaktowania się z Tobą w celach związanych ze świadczeniem usług. Twoje dane osobowe będą przetwarzane głównie w środowisku informatycznym z uwzględnieniem odpowiedniego poziomu ich zabezpieczeń.

Jak długo przechowujemy Twoje dane?
Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy, a także po jej zakończeniu w celach: dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, zapobiegania nadużyciom, statystycznych i archiwizacyjnych,  maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Komu możemy przekazać Twoje dane?
Twoje dane osobowe mogą zostać w niezbędnym zakresie przetwarzane przez firmy współpracujące i podwykonawców np. w kategorii usług specjalistycznych; informatycznych - kadrowych/finansowych/infrastrukturalnych, doradczych - prawniczych, ochrony etc. współpracujemy w tym zakresie z firmami uznanymi i sprawdzonymi aby zapewnić odpowiedni sposób ew. przetwarzania Twoich danych. Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej na podstawie: umów międzynarodowych i przepisów prawa jeżeli wykazują zgodność z regulacjami EU w tym zakresie - głównie w zakresie wspomagania określenia trasy/położenia/kontaktu w usługach Google LLC.

Jakie masz prawa?
W związku z przetwarzaniem Twoich danych przysługuje Ci szereg uprawnień: możesz uzyskać informację o tym w jaki sposób i w jakim zakresie przetwarzamy Twoje dane oraz dodatkowo uzyskać ich kopię, w przypadku drugiej i kolejnej kopii naliczona zostanie opłata za jej przygotowanie, o czym zostaniesz powiadomiony. Wysokość opłaty będzie odpowiadała kosztom jej przygotowania; możesz zażądać sprostowania Twoich danych, ich usunięcia (jeśli nie ma podstawy do tego, aby firma je przetwarzała) lub ograniczenia przetwarzania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

Jeśli uważasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych narusza Twoje prawa powiedz nam o tym. Reagujemy na uwagi i sugestie naszych Klientów. Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Jak możesz się z nami skontaktować?
Możesz się skontaktować wysyłając wiadomość na adres e-mail: rodo@trans-plus.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Twoich danych osobowych. Ponadto, zawsze możesz napisać na adres pocztowy Trans-Plus Sp.j Izabela Słomka, Robert Słomka,  ul. Wysoka 68/70 97-200 Tomaszów Mazowiecki.


Wróć do spisu treści